sâmbătă, 7 mai 2011

Am primit de la Fundația Arsenie Boca - 07.05.2011

Hristos a înviat!
 
Dragi prieteni,
 
Continuăm seria veştilor minunate: cu bucurie şi mulţumire vă anunţăm că mâine la 10.15, ne întâlnim la sediul fundaţiei pentru a merge în com. Slobozia, jud. Giurgiu. În afară de alimente şi ceva produse care s-au găsit în necesarul dat de cei din Giurgiu, s-au strâns şi 645 lei! Cosiderăm că o să le fie de mare folos totul! Pe site: click → fundatiaarsenieboca.ro am postat câteva cuvinte despre proiectul de la Centrul Social Sf. Arhangheli.
 
Ataşat găsiţi necesarul luat de la cele două familii din Bucureşti. Data vizitei nu am stabilit-o exact: 20 sau 21 mai. O vom stabili, telefonic, cu cei care sunt interesaţi de vizită. Sperăm să-i putem ajuta şi luna aceasta, cu câte un produs sau două din listă. (Ne-a surprins bunul-simţ şi smerenia cu care mamele ne-au oferit lista.)
 
Doamna Aurelia Bălan-Mihailovici ne transmite: Hristos a înviat! le spun tuturor membrilor şi prietenilor Fundaţiei şi să se bucure de lumina pascală care nu ţine doar 40 de zile, ci trebuie să o purtăm în suflet în toate zilele vieţii noastre. Aurelia. Îi mulţumim pe acestă cale pentru dăruire şi vă mulţumim dumneavoastră pentru rugăciuni! În dar, ne-a transmis şi cele ataşate!
 
În continuarea mesajului de data trecută legat de oferta noastră de carte, avem o listă aşa mare de noi titluri, încât nu am avut vreme să le urcăm pe site sau să le facem o scurtă prezentare. Astfel, pe cei dintre dumneavoastră, care sunteţi din Bucureşti, vă invităm la sediul fundaţiei pentru a vi le prezenta şi/sau achiziţiona – cu menţiunea că sunt cărţi cu putere care îmbogăţesc sufletele noastre! Celor din ţară le transmitem că ne vom strădui săptămâna aceasta să oferim în format electronic toată oferta de carte şi film!
 
Mai jos, găsiţi un mic extras din Cărarea Împărăţiei a Părintelui nostru! (Iertare tuturor pentru aşa mare întârziere!)
 
Refacerea firii omeneşti în Iisus Hristos
 
„Dar ca să fie stăvilită pustiirea aceasta: „pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să sfărâme lucrările diavolului”.
Spre o deplină lămurire a refacerii omului şi a rostului neasemănat de mare al întrupării Mântuitorului, pentru câştigarea acestui război pierdut de firea omenească în Rai, dăm câteva pagini de cea mai aleasă frumuseţe şi adâncime, din Sf. Maxim Mărturisitorul:
„Fiul cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se om deplin spre a scoate firea oamenilor din această strâmtoare, a luat din prima alcătuire a lui Adam nepăcătoşenia şi nestricăciunea; iar din naşterea introdusă după aceea în fire, din pricina păcatului, a luat numai trăsătura pătimitoare, însă fără de păcat. Puterile rele îşi aveau cum am spus, din pricina păcatului, lucrările lor ascunse în trăsătura pătimitoare, primită de la Adam, ca într-o lege necesară firii. Văzând ele în Mântuitorul trăsătura pătimitoare a firii celei din Adam, datorită trupului pe care-l avea şi închipuindu-şi că şi Domnul a primit legea firii din necesitate ca orice om obişnuit, iar nu mişcat de aplicarea voii Sale, şi-au aruncat şi asupra lui momeala, nădăjduind că-L vor convinge şi pe El, ca prin patima cea după fire (prin afectul natural) să-şi nălucească patima cea împotriva firii (afectul contra naturii) şi să săvârşească ceva pe placul lor. Domnul îngăduindu-le prima încercare a ispitirilor, prin plăcere le-a făcut să se prindă în propriile lor viclenii şi prin aceasta le-a anulat, alungându-le din fire, întrucât a rămas neajuns şi neatins de ele. Astfel a câştigat biruinţa -  desigur nu pentru El, ci pentru noi pentru care s-a făcut om – punând în folosul nostru tot câştigul. Căci nu avea pentru Sine lipsa de încercare Cel ce era Dumnezeu şi Stăpân şi slobod prin fire de toată patima, ci a primit încercarea pentru ca, atrăgând la Sine puterea cea rea din ispitele noastre, să o biruiască prin momeala morţii, pe aceea care se aştepta să-L biruie pe El, ca pe Adam la început.”
 
Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.
 
Cu prietenie,
 
Irina Coşoveanu
 

Un comentariu: