miercuri, 30 octombrie 2019

STOP 5G - BIROCRAŢII EUROPENI ŞI INTERESELE ASCUNSE DIN SPATELE DECIZIILOR LORÎn numele şi pentru binele tuturor românilor, un grup de 84 de asociaţii, fundaţii şi societăţi comerciale au depus la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale un  memoriu împotriva introducerii în România A tehnologiei 5G, contestată masiv în întreaga lume, cu precădere în Occident. Cum memoriul - în care veţi găsi sintetizate toate argumentele de contestare a 5G, plus multe alte informaţii - este de mai mari dimensiuni, am ales, pentru a vi-l aduce la cunoştinţă şi a vă familiariza cu gravele probleme ale acestei tehnologii anti-viaţă, nu numai anti-umane, varianta împărţirii lui în secţiuni.

Către

Ministerul Comunicațiilor și Societății InformaționalePlângere prealabilă împotriva motivelor de expunere / fundamentare și a ordonanței cu privire la proiectul de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativeCerem în mod imperativ anularea acestui proiect de OUG, suspendarea tuturor procedurilor legate de el și a oricăror acte subsecvente ce decurg ca efect din el!


Subscrisele:1) Asociația PRO CONSUMATORI, reprezentată legal de dl. COSTEL STANCIU - Președinte;2) Asociația ALIANȚA PĂRINȚILOR, reprezentată legal de dl. CRISTIAN FILIP - Președinte;3) Asociația PRO VITA București, reprezentată legal de dl. BOGDAN STANCIU - Președinte.            Toate trei cu sediul procedural ales la CABINET DE AVOCAT „ALEXANDRU MARINA-IOANA”, din București, sector 2, str. Dimitrie Marinescu nr. 1 (unde solicităm să ne fie trimise toate documentele de corespondență și procedurale), prin Avocat ales ALEXANDRU MARINA-IOANA,            Plângere prealabilă împotriva motivelor de expunere și a ordonanței cu privire la proiectul de OUG privind simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 7 și următoarele din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizată, vă NOTIFICĂM următoarele:


            Având în vedere că subiectul în cauză este extrem de complex și necesită dezbateri ample, studii și analize de impact, precum și faptul că proiectul de OUG încalcă în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea dreptului de proprietate precum și alte drepturi cetățenești, iar pe cale de consecință

VĂ ÎNVEDERĂM că atât legiferarea tehnologiei 5G prin OUG cât și textul propus sunt neîntemeiate, nelegale și anticonstituționale. Mai mult, la Referendumul din luna mai 2019 marea majoritate a românilor care au participat la vot și-au exprimat voința în sensul că NU mai vor ca legile importante să fie modificate prin ordonanțe de urgență. Faptul că dumneavoastră, reprezentanți ai guvernului încercați să modificați printr-un OUG nu mai puțin de nouă legi, dintre care unele foarte importante (Legea fondului funciar, Legea cadastrului, Legea de protecție a mediului, Legea asociațiilor de proprietari, Legea autorizării lucrărilor de construcții, Regulamentul general de urbanism etc.), reprezintă o sfidare fără precedent și inadmisibilă a voinței suverane a poporului român. Și pe toate acestea vreți să le modificați doar printr-o simplă ordonanță de urgență, fără dezbatere în Parlament, fără verificări de constituționalitate, fără corelare cu unele directive europene, fără studii de impact, fără nimic!

            În fapt, acest proiect de OUG nu este decât o lungă înșiruire de derogări de la legislația în vigoare, care ar putea produce un haos legislativ cu efecte ireversibile în plan legislativ și social, creându-se și o mare discriminare față de cetățeni. De exemplu, de ce proprietarii de rețele de comunicații sunt scutiți de la obținerea unor autorizații și de unele taxe iar toți ceilalți nu? Toate aceste derogări și încălcări ale legislației în vigoare se vor a fi făcute printr-o „lege specială” (art. 49, alin. 1), în condițiile în care Constituția României statuează că „Nimeni nu este mai presus de lege”!

            De asemenea, proiectul de OUG are nu mai puțin de 50 de articole, mult prea multe pentru o ordonanță de urgență! O eventuală modificare a legislației în domeniu trebuie să se facă prin Legea 159/2016, care reglementează acest domeniu și nu prin alt act normativ.            CEREM ca subiectul tehnologiei 5G să fie analizat și dezbătut în Parlament - forul legislativ al statului.            Pe cale de consecință aveți obligația să anulați acest proiect de OUG, având în vedere că nu se justifică o asemenea legiferare.            Ordonanța de urgență este un act normativ care poate fi emis de Guvern numai într-o situație extraordinară, respectiv acea stare de fapt care pune în pericol interesul public (a se vedea Decizia nr. 1008 din 7 iulie 2009 a Curții Constituționale a României). Din nota de fundamentare a acestui OUG nu reies împrejurările care conferă urgența acestui act normativ! Ordonanța de urgență nu poate fi motivată pe criterii precum: nevoia armonizării legislației naționale cu cea comunitară, oportunitatea reglementării sau utilitatea reglementării, așa cum este stipulat în nota de fundamentare a acestui proiect de OUG.            Înțelegem necesitatea și utilitatea dezvoltării tehnologice, însă nu în detrimentul deteriorării unui mediu de viață sănătos și echilibrat și nici prin încălcarea legilor sau a Constituției. Înainte de toate este obligatorie respectarea întocmai a prevederilor constituționale, legale și de drept internațional. De asemenea „ritmul avut în vedere în Statele Membre ale Uniunii Europene” nu prevalează în fața respectării legii. La fel, nici „eliminarea barierelor din calea dezvoltării rețelelor 5G” nu trebuie să se facă cu orice preț, respectiv împotriva populației!            Deciziile insuficient verificate, cum este și cazul efectelor nocive a radiațiilor generate de tehnologia 5G, care nu au la bază studii de impact serioase, creează mari probleme când sunt implementate. Avem astăzi, din păcate, o listă lungă de eșecuri la nivelul Uniunii Europene în implementarea unor proiecte, ce au în comun câteva elemente definitorii. Toate au plecat de la premisa că aduc o îmbunătățire a calității vieții și a calității mediului și toate au sfârșit prin a afecta viața oamenilor și starea mediului înconjurător. Mai au însă în comun și faptul că pentru niciunul din cazurile respective nu s-a făcut un studiu consistent și responsabil asupra consecințelor implementării.

            Amintim aici experimentul eșuat cu motoarele diesel pentru autovehicule. În anii ’90, doar 14% din autovehiculele vândute în Europa erau cu motoare diesel. Însă Comisia Europeană a cerut guvernelor să ofere facilități pentru aceste motoare (taxe mai mici etc.), în speranța că se va reduce emisia de CO2, dar fără a lua în calcul emisiile de oxizi de azot.

            Astfel, am ajuns astăzi cu peste 50% autovehicule diesel, poluare accentuată și perspectiva sumbră pentru zeci de milioane de posesori de astfel de autovehicule să nu le mai poată folosi!

            Însă birocrații care iau decizii în Comisia Europeană nu au învățat nimic din acest caz și au continuat cu o serie de proiecte nefundamentate pe studii serioase. Au înregistrat astfel noi eșecuri în privința dezvoltării combustibililor biodiesel, care au fost finanțați degeaba cu miliarde de euro, cu biodieselul din ulei de palmier care s-a dovedit responsabil cu de trei ori mai multe gaze cu efect de seră decât motorina standard, cu peleții din lemn care au dus la defrișări masive, cu organismele modificate genetic care produc diverse boli și lista poate continua.

            Aceste exemple arată clar că nu toate deciziile luate la nivelul Uniunii Europene sunt bune și corecte. S-au făcut și se fac multe greșeli, din diverse motive, dar mai ales atunci când se iau hotărâri fără analize temeinice și fără să se țină cont de vocea societății civice, care nu întâmplător este supranumită înțelepciunea poporului!


În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat Principiul precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. Pentru a fi în concordanță cu prevederile Uniunii Europene, vă solicităm să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state și orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii.            O astfel de decizie ar fi în acord cu cele deja luate în numeroase alte țări. Astfel, pe 24 martie, în Statele Unite, oficialitățile din orașul Portland, Oregon, s-au opus ferm instalării rețelelor 5G. Pe 5 aprilie, Curtea Supremă de Justiție din California a validat în unanimitate o ordonanță conform căreia companiile de telecomunicații sunt obligate să obțină mai întâi autorizații de la nivel local, nu federal, înainte de a instala orice antenă.

           

            Patru zile mai târziu, în Italia, orașul Florența a invocat principiul precauției și a refuzat să dea undă verde pentru 5G, făcând referire la „ambiguitatea și incertitudinea organizațiilor supranaționale și private (cum ar fi ICNIRP)”, care au puncte de vedere care diferă foarte mult unele de altele, „în ciuda uriașei cantități de dovezi oferite de studiile publicate”, despre efectele asupra sănătății populației. Până acum, un district al Romei a votat împotriva testelor 5G. Datorită presiunii publice mari, în Italia sunt așteptate și alte voturi, din patru consilii regionale, un consiliu provincial și alte consilii municipale.            În aceeași zi, în Rusia, ministrul Apărării a refuzat să transfere frecvențele necesare pentru operarea 5G, fapt care amână introducerea acestei tehnologii cu cel puțin câțiva ani.            Pe 31 martie, în Belgia, ministrul Mediului a anunțat că orașul Bruxelles nu va implementa 5G, argumentând că nivelele radiațiilor sunt imposibil de estimat iar „locuitorii orașului Bruxelles nu sunt cobai, a căror sănătate să poată fi vândută pentru profit”.            Germanii au semnat în masă o petiție, care a strâns un număr foarte mare de adeziuni, ce a fost înaintată Parlamentului țării în data de 4 aprilie, pentru a lansa o dezbatere pentru stoparea acordării licențelor 5G până la lămurirea impactului asupra sănătății.

            La aceeași dată, membrii Parlamentului din Olanda au insistat ca, înainte de orice aprobare dată instalării vreunei rețele 5G, să fie făcute suficiente studii științifice cu privire la efectele radiațiilor.            De asemenea, în Elveția a fost o adevărată revoltă națională împotriva tehnologiei 5G, iar la data de 10 aprilie Geneva a adoptat o moțiune pentru un moratoriu asupra acestei tehnologii, prin care i se cere Organizației Mondiale a Sănătății să monitorizeze studii științifice independente (adică fără conflicte de interese, respectiv nefinanțate de industria telecomuni­cațiilor), care să evalueze efectele negative asupra sănătății, datorate sistemelor 5G. Această acțiune este puternic susținută de Federația Doctorilor Elvețieni, care spune că nu există niciun studiu și nicio dovadă științifică care să certifice siguranța noii tehnologii. Se anunță proteste masive ale populației până la eliminarea sistemelor 5G.

            Daniel Buchs, medic și parlamentar regional din partea Partidului Creștin Democrat, ce conduce acțiunile pentru renunțarea la 5G în Elveția, spune: „Așteptăm un studiu serios și independent referitor la tehnologia 5G, care ar putea duce la evitarea unui scandal similar cu cel pe care lumea l-a experimentat cu azbestul. Mult timp azbestul a fost considerat sigur, dar în prezent este responsabil pentru moartea a peste 100 000 de oameni în fiecare an”.            Organizația Mondială a Sănătății a început studierea riscurilor ce pot proveni din expunerea la câmpuri radio.            Organizația Mondială a Sănătății are în derulare un proiect de evaluare a efectelor câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Recent, a lansat procedura de selecție pentru atribuirea contractelor de cercetare pentru studii care să analizeze şi să sintetizeze dovezile existente până în prezent. Aceasta înseamnă că anul viitor vom avea primele rezultate ale unor studii medicale oficiale, care vor arăta fără echivoc efectele nocive asupra sănătății ale undelor radio cu frecvențe în spectrul 5G.


 (Va urma)

joi, 17 octombrie 2019

Crimele/răpirile de la Caracal, mega-spectacolul lui Coldea? Legătura dintre Coldea, Cumpănaşu, Obama şi mama lui Obama.

Zilele trecute, Mirel Curea lansa în EVZ ipoteza-spre-certitudine cum că bâlbâielile anchetatorilor în povestea de la Caracal sunt legate de construirea pe ultima sută de metri a candidatului Cumpănaşu, candidatură menită să mai rupă din votanţii lui Iohannis, şi să-l avantajeze pe Barna susţinut de Coldea &comp.
Tot el susţine, după cum îi este destul de clar oricui, că încă din primul moment, acela în care la Pentagon, NATO și Departamentul de Stat s-au alăturat cele două substantive, „rachete” și „Deveselu”, toate serviciile de spionaj din lume cu interese strategice legate de baza din Oltenia au fost prezente în zonă. S-au văzut obligate să acorde o atenție de grad maxim amplasamentului de importanță planetară și personalului militar american supercalificat de acolo.
Își poate imagina cineva că GRU, serviciul de spionaj militar extern al Forțelor Armate ale Federației Ruse, spre exemplu, nu are „ilegali” prin preajma unui asemenea obiectiv de importanță vitală? Își poate imagina cineva că efective specializate în contraspionaj ale multor servicii de informații românești și ale Aliaților nu sunt și ele acolo, în vederea protejării unui asemenea obiectiv?

Mirel Curea se opreşte cu raţionamentul deductiv la dezvăluirea folosirii de către gruparea Coldea a tragediei. Incitat însă de Curea, nu-i aşa că gândul parşiv aleargă mai departe şi nu se poate opri din a-şi pune întrebări: Şi cu asta gata? Atât să fie totul? Aşa mare noroc pe capul lui Coldea? Să fie generalul într-o relaţie atât de strânsă cu astrele încât acestea să facă ca:
·         
    Să aibă loc un eveniment-spectacol cu o încărcătură emoţională uriaşă exact atunci când acestuia îi frigea buza după o diversiune,
·        într-o zonă înţesată cu agenţii serviciilor secrete din întreaga lume, începând cu cele americane.
·        în familia unui personaj bine cunoscut public,
·        critic al lui Iohhannis  şi
·        aflat în slujba lui Coldea,
·        cu puţin timp înaintea campaniei şi alegerilor, astfel încât efectul puternic să nu aibă timp să se disipeze,
·        şi să permită şi tragerea de timp din partea anchetatorilor?
·        Şi tot ele să-i fi dat banii necesari lui Cumpănaşu ca să angajeze investigatori privaţi, care să descopere instantaneu circuitul fetelor în „natura internaţională”?

Sau putem presupune că:
·        Dată fiind cunoaşterea foarte exactă a tot ce mişcă inclusiv a traficului de femei din zonă;
·        alăturarea de baza americană de la Deveselu, consumatoare a traficului, şi potenţatoare a impactului emoţional;
·        folosind (cel puţin) un precedent – omorârea unei alte/unor alte femei traficate sau a unor persoane deranjante din familia unor fete răpite, de unde, de exemplu, şi oasele în plus găsite prin pădure;
·        avându-l pe Cumpănaşu în soldă, cu ceva bani făcuţi pe spinarea statului prin metode nu tocmai ortodoxe,
·        şi susţinând păpuşa infractoare Barna, uşor de manipulat datorită antecedentelor de hoţie din bani europeni şi altor escrocherii,
·        Coldea a organizat marele spectacol?
·        Că Alexandra e în viaţă (deşi, la cum îi ştim pe cei din serviciile secrete, poate fi şi omorâtă)
·        şi tot de la Coldea, care ştie foarte bine ce s-a întîmplat cu Alexandra, şi nu de la fantomatica „echipă de investigatori”, are Cumpănaşu informaţiile privind-o pe fată?

Obama şi mama lui?
·        În autobiografia sa Obama spune că după terminarea studiilor, în 1983 s-a angajat la „o casă de consultanţă pentru corporaţii multinaţionale”, fără a-i da numele şi nici când, ce a făcut acolo şi de ce a plecat.
·        Un articol din 2007 din New York Times ne dezvăluie că angajatorul era „Business Internaţional Corporation”,
·        care fusese folosită ca acoperire de către CIA în diverse state între 1955 şi 1960.
·         Dar publicaţia britanică „Lobster” dezvăluie că BIC a instalat candidaţii favoriţi ai SUA în Australia, Fiji în anii ’80, inclusiv prin lovituri de stat.
·        Mama lui Obama, Ann Durham a lucrat în anii ’70 şi ’80 cu cel puţin 5 organizaţii adânc conectate cu CIA: The Ford Foundation, Agency for International Development (AID), the Asia Foundation, Development Alternatives, Inc., and the East-West Center of Hawaii.
·        Spre lămurire, John Gilligan, director al AID între 1977 şi 1981 a dezvăluit că: La un moment dat, multe sucursale de teren ale AID au fost infiltrate de  sus şi până jos cu oamenii CIA-ului. Ideea era de a planta agenţi în orice tip de activitate pe care o avea în afara SUA, guvernamentală, de voluntariat, religioasă, de orice fel.
·        În 2009, în Cuba a fost arestat Alan Gross, care lucra pentru AID, sub acuzaţia de a lua parte la o operaţiune de destabilizare a guvernului cubanez.

Detaliile de mai sus le găsiţi mai pe larg în articolul “Barack Obama, His Mother, and the CIA”.
Dacă în ceea ce priveşte cum a ajuns Obama preşedintele SUA, lucrurile par a fi clare, vă întrebaţi desigur care este totuşi legătura cu Coldea şi Cumpănaşu.
Răspuns: Dar ce, voi vă imaginaţi că Coldea lucrează de capul lui, că nu are şi el stăpâni? Într-o ţară care este pusă aproape total la dispoziţia puterilor străine? Cu servicii preş pentru acestea?

Cine a fost decorat de CIA? Nu cumva Geoge Maior și Florian Coldea?Și de ce? Din cîte știu, omologul american al SRI nu este CIA, ci FBI. Recitiți prezentarea faimosului serviciu american! Nu poate fi fratele SRI-ului decît prin trădare!
Cum or fi ajuns George Maior și Forian Coldea favoriții directorilor CIA? I-o fi învățat Maior cum se bea un whisky afumat și vechi? Or fi pus ei Serviciul Român de Informații la dispoziția prietenilor americani?Eu nu îndrăznesc să-mi imaginez că Maior și Coldea au dat americanilor toate informațiile despre guvernul și politicienii români. Și ce-au primit la schimb în afara decorațiilor (nu-s decorații cum a scris presa, ci niște distincții departamentale pentru merite în legăturile cu serviciul) ? Cei de la CIA le-au dat rețeta pentru DNA și pentru combătut corupția? Sau i-au școlit în tehnicile de prins procurorii în hamul protocoalelor?
https://www.cotidianul.ro/cumpanasu-tropaie-cutremurator/


Cât despre posibilele interese ale CIA în această afacere,  într-un alt articol.

V-aţi gândit vreodată că cei morţi şi cei nenăscuţi sunt membri ai societăţii egali cu cei vii? Dar fără glas? Că noi trebuie să vorbim pentru ei?

  Steven Kessler   Societatea a fost redusă la cei care trăiesc în prezent; dar, prin această reducere, a exclus democrația celor morți și n...