Rugăciune de toată trebuinţaRugăciune la revărsatul zorilor
Rugăciune Sf Efrem SirulRUGĂCIUNE LA REVĂRSATUL ZORILOR
(sau la început de drum) 
a Arhimandritului Sofronie SaharovTu Doamne cel veşnic şi făcătorule a toate,
Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă
m-ai chemat în această viaţă,
Care ai revărsat peste mine
harul Botezului şi pecetea Duhului Sfânt,
Care ai sădit în mine dorinţa de a Te căuta pe tine,
singurul adevăratul Dumnezeu,
                        ascultă rugăciunea mea.
N-am viaţă, nici lumină, nici bucurie, nici înţelepciune, nici tărie
Decât în Tine, Dumnezeule.
Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine.
Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi:
“Tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă, veţi primi”
şi:”Orice veţi cere în numele Meu, voi face vouă.”
De aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine.
Curăţă-mă de orice prihană a trupului şi a duhului.
Învaţă-mă să mă rog cum se cuvine.

Binecuvântează această zi pe care mi-ai dat-o mie,
slugii Tale nevrednice.
Prin puterea biecuvântării Tale
 fă-mă în stare să grăiesc şi să lucrez în toată vremea 
spre slava Ta
cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste,
blândeţe, pace, curaj şi înţelepciune:
dându-mi de-a pururea seama de prezenţa Ta.

În necuprinsa Ta bunătate, Doamne Dumnezeule,

arată-mi calea voii Tale

 şi dă-mi să umblu în calea Ta fără păcat.  

Tu Doamne, Căruia îi sunt deschise toate drumurile,
Tu ştii cele de care am nevoie.
Cunoşti orbirea şi neştiinţa mea,
cunoşti neputinţa şi stricăciunea sufletului meu,
dar nici durerea şi întristarea mea nu-ţi sunt ascunse Ţie.
De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea
şi prin Duhul Tau Cel Sfânt
învaţă-mă calea în care să merg;
iar atunci când voinţa mea ticăloasă
mă va conduce pe alte cărări
nu mă cruţa, Doamne,
ci sileşte-mă să mă întorc la Tine.
Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă ţin cu tărie de ceea ce este bine.
Păzeşte-mă de tot cuvântul sau fapta
care strică sufletul;
de orice fel de pornire ce nu găseşte bună plăcere înaintea Ta 
şi-l răneşte pe semenul meu.
Învaţă-mă ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.
Dacă e voia Ta să nu răspund,
insuflă-mi să tac în duh de pace
în care să nu rănesc şi nici să întristez pe semenii mei.

Aşează-mă în calea poruncilor Tale
şi până la ultima mea răsuflare
să nu mă laşi  să rătăcesc
departe de lumina îndreptărilor Tale,
ca poruncile Tale să fie singura lege a fiinţei mele
pe acest pământ în veci.

Doamne, rogu-Te ai milă de mine.
Cruţă-mă de întristarea şi nenorocirea mea
şi nu ascunde calea mântuirii de la mine.

În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe şi mari.
Dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea,
de ticăloşia şi josnicia mea.

Miluieşte-mă.

Nu mă depărta de la Faţa Ta din pricina nevredniciei mele.
Ci mai degrabă sporeşte în mine conştiinţa acestei nevrednicii
şi dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni,
să Te iubesc pe Tine aşa cum ai poruncit:
din toată inima mea şi din tot sufletul meu şi din tot cugetul meu şi cu toată tăria mea:
din toată fiinţa mea.

Da, Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt,
învaţă-mă dreapta judecată şi cunoştintă.
Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt.
Ţine-mă în această viaţă în această lume
ca să-Ţi  pot aduce căinţă după vrednicie.
Nu mă lua la jumătatea zilelor mele,
nici pe când mintea mea e încă oarbă.
Când Îţi va bineplăcea să pui capăt vieţii mele,
dă-mi de veste dinainte
ca să pot pregăti sufletul meu să vină înaintea Ta.
Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoşător
 şi dă-mi bucuria mântuirii Tale.
Curăţeşte-mă de toate gândurile tainice,
de toată răutatea ascunsă întru mine;
şi dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată.

Doamne, în mare mila Ta
şi în  necuprinsa Ta dragoste de oameni,
ascultă rugăciunea mea.


Rugãciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne si Stãpânul vietii mele,
Duhul trândãviei, al grijii de multe

al iubirii de stãpânie si al grãirii în desert
nu mi-l da mie!
Iar duhul curãtiei, al gândului smerit,
al rãbdãrii si al dragostei,
dãruieste-mi mie, slugii Tale!
Asa, Doamne, Împãrate,
dãruieste-mi ca sã-mi vãd greselile mele
si sã nu osândesc pe fratele meu,
cã binecuvântat esti în vecii vecilor. Amin.

V-aţi gândit vreodată că cei morţi şi cei nenăscuţi sunt membri ai societăţii egali cu cei vii? Dar fără glas? Că noi trebuie să vorbim pentru ei?

  Steven Kessler   Societatea a fost redusă la cei care trăiesc în prezent; dar, prin această reducere, a exclus democrația celor morți și n...